caught-in-a-tangle

לכודים בסבך - 02-9935370 /  050-741-1854 / 054-208-0893
במעבדה סודית וחבויה מעין כל, אי שם בשנות ה -50 הצליח צוות מדענים שעסק בפיתוח נשק ביולוגי להרכיב זן צמחים ייחודי שבעת הצורך ניתן יהיה להפעיל אותו כנשק עוצמתי
אלא שלפתע יצא הפיתוח משליטה, המדענים שנקלעו למצוקה וחשו סכנה ,הגיפו את המעבדה ,נסו על נפשם ונעלמו באופן מסתורי. האם תהיו אמיצים מספיק על מנת להכנס למעבדה המסתורית ולהתחקות אחר הפיתוח שהשתבש? האם תצליחו לשרוד בסבך הצמחים המסוכנים כשגורל האנושות כולו על כתפיכם
א.ת. קיבוץ כפר עציון
escapeout.gush@gmail.com
02-9935370
הזמנת חדר

הזמנתכם מאושרת אוטומטית, אך יש לוודא קבלת מכתב עם אישור ההזמנה במייל. 
החברה רשאית לבטל את המשחק בכל עת במידה ונסיבות כלשהן לא מאפשרות את קיומו.
יש להגיע כ- 10 דקות לפני תחילת המשחק.
בכדי להזמין משחק 
ל-00:00 יש לעבור 
ליום הבא.
התשלום לחדר זה במזומן בלבד!
2 משתתפים 110 ₪ לאדם (סה"כ 220 ₪) | 5 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 400 ₪) 
3 משתתפים 100 ₪ לאדם (סה"כ 300 ₪) | 6 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 480 ₪)
4 משתתפים 90 ₪ לאדם (סה"כ 360 ₪) | 7 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 560 ₪)

10% הנחה לחיילי חובה, משרתי שירות לאומי (בהצגת תעודה).
10% הנחה לסטודנטים (בהצגת תעודה).
ילדים עד גיל 14 בליווי מבוגר.
ילדים עד גיל 6 חינם.
צור קשר עם החדר

Contact Us

Share by: