the-delegation

המשלחת - 02-9935370 / 050-741-1854 / 054-208-0893
צוות אסטרונאוטים שנשלח למשימה חשאית בתחנת חלל, מוצא עצמו מנותק מכדור הארץ. הם מנסים נואשות ליצור קשר בזמן שאספקת החמצן והמזון הולכת ואוזלת.
נבחרתם להצטרף למשלחת מיוחדת שמטרתה לחדור לבונקר מסתורי ולמצוא דרך לסייע מתוכו לצוות החלל בטרם יהיה מאוחר מדי.
א.ת. קיבוץ כפר עציון
escapeout.gush@gmail.com
02-9935370
הזמנת חדר

הזמנתכם מאושרת אוטומטית, אך יש לוודא קבלת מכתב עם אישור ההזמנה במייל. 
החברה רשאית לבטל את המשחק בכל עת במידה ונסיבות כלשהן לא מאפשרות את קיומו.
יש להגיע כ- 10 דקות לפני תחילת המשחק.
בכדי להזמין משחק 
ל-00:00 יש לעבור 
ליום הבא.
התשלום לחדר זה במזומן בלבד!
2 משתתפים 110 ₪ לאדם (סה"כ 220 ₪)     |    5 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 400 ₪) 
3 משתתפים 100 ₪ לאדם (סה"כ 300 ₪)       |    6 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 480 ₪)
4 משתתפים 90 ₪ לאדם (סה"כ 360 ₪)       |    7 משתתפים 80 ₪ לאדם (סה"כ 560 ₪)

10% הנחה לחיילי חובה, משרתי שירות לאומי (בהצגת תעודה).
10% הנחה לסטודנטים (בהצגת תעודה).
ילדים עד גיל 14 בליווי מבוגר.
ילדים עד גיל 6 חינם.
צור קשר עם החדר

Contact Us

Share by: